logo
        
 
 
 
 
Czy ja mogę być rodzicem zastępczym?
 
 
 

Czy zgodnie z ustawą mogę stworzyć rodzinę zastępczą?

 

Tak, jeżeli:

  • Daję rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, to znaczy, że dobrze wypełnię rolę rodzica zastępczego
  • Nie byłem i nie jestem pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani też nie mam ograniczonej lub zawieszonej władzy rodzicielskiej.
  • Wypełniam obowiązek alimentacyjny wobec swoich krewnych, jeżeli są wobec mnie zasądzone alimenty na podstawie orzeczenia sądu lub ugody sądowej.
  • Mam pełną zdolność do czynności prawnych, to znaczy, że jestem osobą pełnoletnią i nie jestem choćby częściowo ubezwłasnowolniony.
  • Jestem zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, lekarz POZ potwierdza zaświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia przeze mnie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a psycholog potwierdza, że posiadam motywację i predyspozycje do pełnienia roli rodzica zastępczego.
  • Przebywam na terytorium RP.
  • Zapewnię dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, które pozwolą dziecku na zaspokojenie jego potrzeb (m. in. potrzebę rozwoju,  edukacji i rozwoju zainteresowań,  wypoczynku   i organizacji czasu wolnego).
  • Jeżeli chcę stworzyć rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca moją rodzinę posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę.
  • Nie jestem osobą karaną za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - zadzwoń!
Konsultacje telefoniczne odbywają się od poniedziałku do piątku
od godziny 18 do godziny 20
tel. 77 44 11 229, 505 287 466


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

  
 
 


 
 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
logo

Opole, ul. Damrota 2a/6-7, tel. 77 441 12 29
e-mail: info@dobroczynca.pl


 
 
UE