logo
        
 
 
 
 
Rodzic
 
 

 Pomoc w poszukiwaniu pracy i  szkolenia umiejętności społecznych.
Doradztwo zawodowe, socjalne , prawne, ekonomiczne i psychologiczne.

 
  
W ramach działalności Fundacji "Bądź Dobroczyńcą" prowadzone jest doradztwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, zawodowe, socjalne, ekonomiczne, pedagogiczne) ukierunkowane na pomoc w znalezieniu pracy. W ramach pomocy, osoby objęte programem, wyposażane są w niezbędne umiejętności potrzebne do świadomego poruszania się na rynku pracy. Możliwe jest także korzystanie z pomieszczenia z komputerem, internetem, telefon, fax, ksero itp.
 
Fundacja realizuje działania umożliwiające udzielenie osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności życia w społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, pobytu oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Fundacja udziela wsparcia w integrowaniu się grup i osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomaga samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy   i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej. 

  
 
 


 
 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
logo

Opole, ul. Damrota 2a/6-7, tel. 77 441 12 29
e-mail: info@dobroczynca.pl


 
 
UE